Kundundersökning för Combi Wear Parts

Combi Wear PartsKuckeliku Undersökningar genomförde en omfattande kundundersökning åt Combi Wear Parts i slutet av året. Eftersom många av deras kunder befinner sig utomlands, var hela undersökningen på engelska. Nu har de fått ett bra underlag för vidare åtgärder både när det gäller nya marknader, produkter, logistik och kundbemötande.

Kundundersökning för Keycast

KeycastVår kund Keycast, Nordens största stålgjuteri, ville veta hur kunderna uppfattar dem. Därför genomförde Kuckeliku Undersökningar en stor kundundersökning under sommaren. Svarsfrekvensen var hela 80%, och Keycast fick statistisk säkerställda svar på alla de frågor de hade.