SEM

SEMYtterligare en kundundersökning med jämförande personalundersökning har gjorts med SEM.

SEM är en av världens ledande tillverkare av elektroniska tändsystem och styrsystem för bilmotorer, naturgasmotorer och småmotorer.

Länsförsäkringar Värmland

Länsförsäkringar VärmlandVårt dotterbolag Kuckeliku Undersökningar har nyligen genomfört en stor kundundersökning för att ta reda på värmlänningarnas inställning till banker och försäkringsbolag. Uppdragsgivare var Länsförsäkringar Värmland och undersökningen genomfördes som djupintervjuer.

Vänerexpressen

Vänerexpressen2012 gjorde Kuckeliku Undersökningar en kundundersökning och jämförande personalundersökning åt Vänerexpressen. Nu är det dags igen att ta reda vad kunderna tycker – har det blivit bättre eller sämre under de tre senaste åren?

Vänerexpressen är ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ för transport av containeriserat gods till och från industrin i mellansverige.

Tredje året med Rally Sweden

Rally SwedenFör tredje året i rad har vi nu levererat marknadsundersökningar och kundundersökningar till Rally Sweden. Vi har frågat publiken, företagsgäster, näringslivet, deltagande kommuner, sponsorer och media vad de tycker och tänker om rallyt och samarbetet. Resultatet är oerhört viktigt för Rally Sweden i deras kvalitetsarbete och för att kunna göra ett bättre rally helt enkelt.

Askalon

AskalonGenom att göra flera återkommande undersökningar kan du se hur trenden svänger i företaget dvs. vilka områden som kunderna upplever har blivit bättre eller sämre. För Askalon har vi nu genomfört en tredje undersökning där vi säkerställt exakt vad deras kunderna tycker och hur det förhåller sig till föregående undersökningars resultat.