SEM

Ytterligare en kundundersökning med jämförande personalundersökning har gjorts med SEM.

Länsförsäkringar Värmland

Vi har genomfört en stor kundundersökning för att ta reda på värmlänningarnas inställning till banker och försäkringsbolag. Uppdragsgivare var Länsförsäkringar Värmland och undersökningen genomfördes som djupintervjuer.