SEM

SEMVi genomför just nu en fjärde kundundersökning för SEM.

SEM är en av världens ledande tillverkare av elektroniska tändsystem och styrsystem för bilmotorer, naturgasmotorer och småmotorer.

Tamtron

Tamtron Tamtron är en internationell tillverkare av vågar och informationshanteringssystem för vägningstransaktioner. Vi genomför just nu ett antal (c:a 40) telefonintervjuer med Tamtrons kunder gällande en av deras produkter.

Askalon

Askalon Just nu jobbar vi med Askalons fjärde kundundersökning och vi gör samtidigt en ny jämförande personalundersökning där vi jämför företagets självbild med kundernas uppfattning av företaget.

Sotning & Ventilation AB

Sotning och Ventilation Kuckeliku Undersökningar genomför just nu en kundundersökning och jämförande personalundersökning för Sotning & Ventilation AB.

Sotning & Ventilation ansvarar för bland annat sotning och brandskyddskontroll i ett flertal kommuner i Värmland.

Tredje kundundersökningen för SEM

SEMÅterkommande kundundersökningar är ett ypperligt verktyg i din verksamhets förbättringsarbete då det hjälper dig att ta reda på vart du ska lägga krutet. Vi gör just nu den tredje kundundersökningen för SEM i Åmål.

SEM är en av världens ledande tillverkare av elektroniska tändsystem och styrsystem för bilmotorer, naturgasmotorer och småmotorer.

Byggstål Peter Södergren AB

Byggstål Peter Södergren AB2013 gjorde vi en kundundersökning åt Byggstål Peter Södergren AB. Nyligen presenterade vi resultatet av en andra kundundersökning som vi genomfört under hösten där vi tagit reda på vad deras kunderna tycker och hur det förhåller sig till föregående undersöknings resultat.

Byggstål Peter Södergren AB arbetar med byggnadssmide och montage i Karlstad.

SEM

SEMYtterligare en kundundersökning med jämförande personalundersökning har gjorts med SEM.

SEM är en av världens ledande tillverkare av elektroniska tändsystem och styrsystem för bilmotorer, naturgasmotorer och småmotorer.

Länsförsäkringar Värmland

Länsförsäkringar VärmlandVårt dotterbolag Kuckeliku Undersökningar har nyligen genomfört en stor kundundersökning för att ta reda på värmlänningarnas inställning till banker och försäkringsbolag. Uppdragsgivare var Länsförsäkringar Värmland och undersökningen genomfördes som djupintervjuer.

Vänerexpressen

Vänerexpressen2012 gjorde Kuckeliku Undersökningar en kundundersökning och jämförande personalundersökning åt Vänerexpressen. Nu är det dags igen att ta reda vad kunderna tycker – har det blivit bättre eller sämre under de tre senaste åren?

Vänerexpressen är ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ för transport av containeriserat gods till och från industrin i mellansverige.

Tredje året med Rally Sweden

Rally SwedenFör tredje året i rad har vi nu levererat marknadsundersökningar och kundundersökningar till Rally Sweden. Vi har frågat publiken, företagsgäster, näringslivet, deltagande kommuner, sponsorer och media vad de tycker och tänker om rallyt och samarbetet. Resultatet är oerhört viktigt för Rally Sweden i deras kvalitetsarbete och för att kunna göra ett bättre rally helt enkelt.