Vänerexpressen

Vänerexpressen2012 gjorde Kuckeliku Undersökningar en kundundersökning och jämförande personalundersökning åt Vänerexpressen. Nu är det dags igen att ta reda vad kunderna tycker – har det blivit bättre eller sämre under de tre senaste åren?

Vänerexpressen är ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ för transport av containeriserat gods till och från industrin i mellansverige.

Tredje året med Rally Sweden

Rally SwedenFör tredje året i rad har vi nu levererat marknadsundersökningar och kundundersökningar till Rally Sweden. Vi har frågat publiken, företagsgäster, näringslivet, deltagande kommuner, sponsorer och media vad de tycker och tänker om rallyt och samarbetet. Resultatet är oerhört viktigt för Rally Sweden i deras kvalitetsarbete och för att kunna göra ett bättre rally helt enkelt.

Askalon

AskalonGenom att göra flera återkommande undersökningar kan du se hur trenden svänger i företaget dvs. vilka områden som kunderna upplever har blivit bättre eller sämre. För Askalon har vi nu genomfört en tredje undersökning där vi säkerställt exakt vad deras kunderna tycker och hur det förhåller sig till föregående undersökningars resultat.

LBC Frakt

LBC Frakt2012 gjorde vi en kundundersökning åt LBC Frakt. Nu är det snart dags att genomföra en ny undersökning för att se vad som blivit bättre eller sämre.

Combi Wear Parts

Combi Wear PartsNu har vi avslutat en ny kundundersökning för Combi Wear Parts räkning. Liksom förra gången blev det en hög svarsfrekvens, och Combi Wear Parts har nu en mycket bra grund att stå på inför nästa års satsningar.

Safetron

SafetronInom kort kommer vi genomföra en kundundersökning med jämförande personalundersökning till Safetron.

Safetron har sin huvudsakliga verksamhet inom elektrisk låsning. Inom denna verksamhetsgren agerar företaget som generalagent i Skandinavien för ett flertal produkter.

SEM

SEMVi hälsar våra nya kunder SEM välkomna! En kundundersökning med jämförande personalundersökning ska göras.

SEM är en av världens ledande tillverkare av elektroniska tändsystem och styrsystem för bilmotorer, naturgasmotorer och småmotorer.

Återkommande undersökningar

Att göra en undersökning per år kan vara bra för att se åt vilket håll vindarna pekar i verksamheten. Det bästa är att använda samma frågor så resultatet blir så jämförbart som möjligt.

Vi har till exempel precis avslutat en andra kundundersökning åt Askalon och inom kort går vi även ut med undersökningar för Rally Sweden igen där vi nu kör så det ryker så att säga. Här frågar vi ut publiken, sponsorer, media, kommuner, näringsliv och funktionärer om vad det tycker om rallyt.

Byggstål Peter Södergren AB

Byggstål Peter Södergren ABInom kort kommer vi göra undersökningar åt Byggstål Peter Södergren AB, vilka arbetar med byggnadssmide och montage i Karlstad.

Sten & Vägarbeten AB

Sten och vägarbeten ABUnder hösten kommer vi genomföra en kundundersökning med jämförande personalundersökning åt Sten & Vägarbeten AB i Karlstad.

Sten & Vägarbeten AB jobbar med alla entreprenadformer, från mindre servicearbeten till större totalentreprenader.