Byggstål Peter Södergren AB

2013 gjorde vi en kundundersökning åt Byggstål Peter Södergren AB. Nyligen presenterade vi resultatet av en andra kundundersökning som vi genomfört under hösten där vi tagit reda på vad deras kunderna tycker och hur det förhåller sig till föregående undersöknings resultat.

SEM

Ytterligare en kundundersökning med jämförande personalundersökning har gjorts med SEM.