Vad undersöker vi?


Här ger vi några exempel på
undersökningar som vi kan göra:

Kundundersökning

Ger ovärderlig information om dina kunders tillfredsställelse, behov och förväntningar.

Personalundersökning

Ger bra kännedom om dina medarbetare, och skapar också en positiv effekt genom nya tankar och idéer.

Kundundersökning med jämförande personalundersökning

Stämmer personalens bild av hur ert företag uppfattas av kunderna? För närvarande vår tjänst med störst efterfrågan.

Image- och attitydundersökning

Visar hur välkänt ditt företag eller organisation är, vad det står för och hur det uppfattas jämfört med dina konkurrenter.

Utvärdering

Det kan exempelvis vara besöksenkäter på mässor och utbildningar för att snabbt kunna korrigera eventuella problem.

Marknadsundersökning

Tar bland annat reda på var och hur din produkt eller tjänst ska lanseras för att få bäst genomslagskraft.

Konkurrentanalys

Gör en kartläggning av branschstrukturen, identifierar företagets marknadsandelar samt gör jämförelsestudier.

Opinionsundersökning

Visar ett representativt urval av den målgrupp du väljer för att få ett kollektivt svar på de frågor du vill ställa.