Integritets­policy

Kuckeliku Undersökningar AB är ett dotterbolag till Markant Reklambyrå AB och ingår i koncernen Markant Reklambyrå Holding AB. Kuckeliku Undersökningar AB, 556738-6163, Södra Kyrkogatan 6, 652 24 Karlstad, är ansvarigt för behandlingen av din personliga information, och för att hålla den säker. Vi vidtar naturligtvis lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga uppgifter på bästa sätt, som exempelvis brandväggar, kryptering och åtkomstkontroll till våra lokaler och filer. Kuckeliku Undersökningar värnar om din personliga integritet, och vi arbetar utifrån gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Om GDPR

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla.

Den innebär i korthet

 • en stärkning av din integritet, skydd och tillgång till dina uppgifter
 • ett ökat krav på gallring av uppgifter
 • skärpta krav på medgivande för minderåriga
 • fri rörlighet av personuppgifter inom EU

Det viktigaste med den nya lagen är att du får ökade rättigheter till dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Vad som avses med en personuppgift är en uppgift som kan identifiera en levande individ, som till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, lokaliseringsuppgift, nätidentifierare, bilder eller videofilmer.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Varje åtgärd eller kombination av åtgärder som utförs med personuppgifter är att anse som en behandling. Exempel på behandlingar av personuppgifter som vi på Kuckeliku Undersökningar gör är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, läsning samt användning. Begränsning, radering eller förstöring är andra exempel som också utgör behandlingar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Varför vi behandlar personuppgifter skiljer sig mellan olika undersökningar. Det är våra uppdragstagare som av olika anledningar genomför undersökningar. I samband med dessa hanterar vi personuppgifter för att kunna samla in svar från de kundgrupper som undersökningarna berör.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast med tredje part om du gett oss tillåtelse att göra det, alternativt av juridiska skäl. Exempel på tredje part är underleverantörer som webbhotell. Dessa tredje parter som vi delar dina uppgifter med är skyldiga och bundna till samma lagar och förordningar som Kuckeliku Undersökningar. Detta för att hålla dina uppgifter säkra samt för att endast använda dessa uppgifter för att uppfylla den tjänst de tillhandahåller genom oss. Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter som är relevanta för den aktuella undersökningen. Oftast behandlas – men är inte begränsat till – enbart namn och mailadress.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har inrättat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi brandväggar och antivirusprogram för att förhindra intrång. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad.

Kuckeliku Undersökningars webbplats och webbpanel använder sig av av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. Det gör att den information du skickar via våra webbenkäter och formulär krypteras och förblir privat.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas i upp till 3 månader efter det att undersökningen har avslutats. Efter denna period anonymiseras all data och alla personuppgifter kopplade till projektet tas bort. Efter denna period finns det inte längre någon möjlighet att koppla ditt svar till dig om du inte själv har samtyckt till att inte vara anonym.

Vid undersökningar där samma individ svarar på uppföljande frågor år efter år, räknas 3-månadersperioden från dagen då hela studien avslutas.

Vilken data vi samlar in, och hur den används:

 • Ansökan till Kuckelikupanelen: Via ett kontaktformulär på www.kuckeliku.se samlar vi in personlig data om det är så att du vill vara med i Kuckelikus panel (namn, telefon, mail, adress, födelseår). Telefon, adress och mail använder vi för att kontakta dig när det är dags att svara på en enkät. Det är huvudsakligen webbaserade undersökningar. I vissa fall kan det förekomma telefonundersökningar eller pappersenkäter. Ibland kan du få en belöning för att du svarat på en enkät – då använder vi din adress för att skicka ut belöningen. Du kan också bli kontaktad av Kuckeliku Undersökningar om vi har information angående panelen generellt eller den enkät som du har blivit utvald att delta i. Postnummer, ort och födelseår använder vi för att se om du ingår i rätt målgrupp för att svara på den aktuella enkäten. Dina uppgifter sparas så länge som du vill vara medlem i vår panel. Du kan när som helst gå ur panelen genom att skicka ett mail till panel@kuckeliku.se. Hit kan du också vända dig om du har frågor angående ditt medlemskap. Uppgifterna från kontaktformuläret lämnas aldrig vidare till tredje part utan ditt medgivande.
 • Offertförfrågan: Via ett kontaktformulär på www.kuckeliku.se kan du skicka in en intresseanmälan (namn, telefon, mail). De kontaktuppgifter du lämnar i detta formulär använder vi för att svara på din förfrågan. De lämnas aldrig vidare till någon tredje part och raderas efter att ärendet är avslutat.
 • Kundundersökningar: Vår uppdragsgivare förser oss med ett elektroniskt dokument innehållande ett antal namn och e-mailadresser som ska användas för den aktuella undersökningen. Detta dokument avanonyminiseras alternativt raderas senast 3 månader efter det att undersökningen har presenterats för uppdragsgivaren om det inte är så att du samtyckt till att inte vara anonym.
 • Kuckelikupanelen: Följande cookies är nödvändiga för att enkäten ska fungera. Sessionscookies används för att hålla reda på en respondents framsteg i en undersökning.
  PHPSESSID
  sökväg / går ut vid session
  YII_CSRF_TOKEN
  Sökväg / löper ut vid session

Dina rättigheter som deltagare

Enligt GDPR har du följande rättigheter om vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
 • Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem.
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
 • Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format)
 • Rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet
 

Ändringar i integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida.

Policy för cookies

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Detta används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, såsom inloggning och att minnas vad du gjorde senast du besökte webbplatsen. På denna webbplats, använder vi cookies från för att förbättra din användarupplevelse. Du kan inaktivera cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare.

Sessionscookies

Kuckelikus webbpanel (där du svarar på enkäter) använder i vissa fall cookies som kallas sessionscookies. Under tiden som du är inne på webbplatsen, skickas den här typen av cookie mellan din dator och servern för att kunna förhindra att du t.ex. svarar på samma enkät två gånger. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Leadfeeder

Vi använder Leadfeeder för att få information om vilka företag som använder webbplatsen. Leadfeeder använder cookies. Informationen som genereras av dessa (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av Leadfeeder. Denna information används i syfte att visa vilka företag som besöker kuckeliku.se hur de hittade dit samt hur de navigerat under besöket. All besöksdata är aggregerad till företagsdata och inte till personer. Leadfeeder använder inga tredjepartscookies.

Google Analytics

På kuckeliku.se används cookies från Google Analytics för att mäta besöksstatistik.

Google Analytics är en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, vilket är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare använder sidan. Informationen som genereras av cookien angående ditt användande av webbplatsen kommer överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

På kuckeliku.se är IP-anonymiseringen är aktiverad. Det innebär att din IP-adress kommer avkortas inom arean för medlemsstaterna av den Europeiska Unionen eller andra parter till Agreement on the European Economic Area. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen först överföras till en Google-server i USA och avkortas där.

Google kommer använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats, i syfte att utvärdera ditt användande av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens operatörer och tillhandahålla dem andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändande.

IP-adressen, som din browser förmedlar inom ramen för Google Analytics, kommer inte associeras med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användandet av cookies genom att välja passande inställningar i din browser, vänligen notera dock att om du gör detta kommer du kanske inte ha möjlighet att använda den fulla funktionaliteten av webbplatsen. Du kan också välja bort att spåras av Google Analytics i framtiden genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare:

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Fonts

Vår webbplats använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för en enhetlig presentation av teckensnitt. Google Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta kommer att göra Google medvetna om att vår webbplats har använts via din IP-adress. Google lagrar också IP-adressen för webbläsaren på slutenheten som besökaren använt på dessa webbplatser. Om webbläsaren inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av datorn. Varje Google Font-begäran överför automatiskt information som språkinställningar, skärmupplösning, version och namn på webbläsaren till Google Server utöver IP-adressen. Det är oklart om dessa uppgifter också kommer att lagras. Google kan dock bestämma teckensnittens popularitet genom insamlade användningsdata. Google publicerar resultaten på interna analyssidor (t.ex.
I den mån uppgifter behandlas av Google i USA vill vi påpeka att Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därmed att den europeiska dataskyddslagen kommer att följas (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Överföringen av uppgifter till Förenta staterna är därför tillåten enligt artikel 45 Dataskyddsförordningen.

Med Google Fonts kan vi använda teckensnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår server. Google Fonts är en viktig byggsten för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google-teckensnitt optimeras automatiskt för webben och detta sparar datavolym och är särskilt användbart för användning av mobila enheter. När du besöker oss säkerställer den låga filstorleken en snabb laddningstid. Dessutom är Google Fonts säkra webbteckensnitt och stöder alla populära webbläsare. Behandlingen av dina uppgifter utförs därför i vårt berättigade intresse av en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande., i enlighet med det som avses i artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen.

Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar på sina servrar under en dag. Detta gör att vi kan använda teckensnitt en Google-formatmall. Teckensnittsfilerna lagras på Google i ett år. Om du vill ta bort data tidigt måste du kontakta Google Support (https://support.google.com/?hl=de&tid=231563100246).

Mer information om Google Fonts finns i https://developers.google.com/fonts/faq och Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Vi använder ikonbiblioteket Font Awesome på den här webbplatsen vilket möjliggör visning av teckensnitt och symboler. Tjänsteleverantör: Fonticons Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA. Font Awesome respekterar integritetsrätten enligt förordning (EU) 2016/679, Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Font Awesome använder använder din data.