Kundundersökning

Det här är vår vanligaste form av undersökning. Den ger svar på vad kunderna tycker och tänker om företagets tjänster och produkter.

Så gör vi en kundundersökning

Kundundersökningar kan se lite olika ut beroende på vad som ska undersökas och vilka typer av kunder det gäller. Det kan till exempel vara att ni på företaget gör ett urval utifrån er kundbank där vi sedan skickar ut en webbenkät som de får svara på.

Stärka er på marknaden

Att göra en kundundersökning kan vara väldigt värdefulltför ditt företag då det är här som det verkligen kommer fram vad kunderna tycker om företaget och era tjänster eller produkter.

Jämförande undersökning

En kundundersökning går även att göra med en jämförande medarbetarundersökning. Här får du svar på om personalens bild av hur företaget uppfattas av kunderna stämmer överens med kundernas egna.

Vad kostar en kundundersökning?

Vi skickar gärna ut en offertförfrågan. Tryck på knappen nedan och fyll i dina uppgifter så återkommer vi.

Liknande undersökningar

Tar exempelvis reda på när, var och hur en produkt eller tjänst ska lanseras för att kunna få bästa möjliga genomslagskraft.

Ett viktigt redskap i varumärkesarbetet. Ger svar på bland annat åsikter och attityd samt vilken kännedom som finns kring varumärket och hur det står sig mot konkurrenter.

Skapar god kännedom kring personalen och hur de tycker och tänker om arbetsplatsen. Kan också ge nya tankar och idéer på utveckling.