Undersökningar

Ingen undersökning är den andra lik. Därför gör vi olika typer av undersökningar för att kunna matcha olika typer av behov. Det kan vara allt från besöksenkäter eller jämförelsestudier till att kartlägga branschstrukturer.

Så fundera över vad det är just ni vill ha svar på, så ser vi till att ställa de rätta frågorna.

Vår vanligaste form av undersökning. Ger ovärderlig information om era kunders förväntningar, behov och tillfredsställelse kring företagets tjänster och produkter.

Skapar god kännedom kring personalen och hur de tycker och tänker om arbetsplatsen. Kan också ge nya tankar och idéer på utveckling.

Tar exempelvis reda på när, var och hur en produkt eller tjänst ska lanseras för att kunna få bästa möjliga genomslagskraft.

Ett viktigt redskap i varumärkesarbetet. Ger svar på bland annat åsikter och attityd samt vilken kännedom som finns kring varumärket och hur det står sig mot konkurrenter.

Ett sätt att lära känna dina konkurrenter. Det görs via kartläggning av branschstrukturen, jämförelsestudier samt identifiering av företagets marknadsandelar.

En utvärdering kan göras efter exempelvis ett event eller en händelse. Det kan bland annat vara besöksenkäter för att kunna se vad som har varit bra eller dåligt så att man snabbt kan korrigera och förbättra.

En undersökningsform som är vanlig kring samhällsfrågor. Visar ett representativt urval från önskad målgrupp för att få ett generellt svar på de frågor ni vill ha svar på.