Opinions­undersökning

En opinionsundersökning är en undersökningsform som är vanlig inför exempelvis politiska val. Kort kan man beskriva det som en insamling av åsikter hos folk.

Så gör vi en opinions­undersökning

Utifrån de frågor som ska ställas tar vi fram en representativ grupp baserat på den tilltänkta målgruppen för att få fram generella svar.

Allmänhetens inställning

En opinionsundersökning analyserar åsikter och värderingar hos allmänheten. Förutom att mäta opinionsläget inför politiska val kan den också undersöka allmänhetens inställning till andra samhällsfrågor som exempelvis vården eller kanske kollektivtrafiken.

Åsiktsmätning

En opinionsundersökning kan också beskrivas som en åsiktsmätning och kan göras i kombination med exempelvis debatter. Frågorna som ställs är systematiskt utvalda och ställs till ett urval av människor.

Samhällstrender

Genom att göra en opinionsundersökning går det också att se olika samhällstrender. Inom just politiken går det ofta att se olika frågor som trendar beroende på vad som är aktuellt i samhället.

Vad kostar en opinions­­undersökning?

Vi skickar gärna ut en offertförfrågan. Tryck på knappen nedan och fyll i dina uppgifter så återkommer vi.

Liknande undersökningar

Vår vanligaste form av undersökning. Ger ovärderlig information om era kunders förväntningar, behov och tillfredsställelse kring företagets tjänster och produkter.

Skapar god kännedom kring personalen och hur de tycker och tänker om arbetsplatsen. Kan också ge nya tankar och idéer på utveckling.

Tar exempelvis reda på när, var och hur en produkt eller tjänst ska lanseras för att kunna få bästa möjliga genomslagskraft.