Om oss

Kuckeliku Undersökningar är ett redskap för alla som sitter och ruvar på funderingar kring företaget eller organisationen. Med svaren i hand kan du se till att er utveckling sker i rätt riktning för att kunna stärka er position på marknaden. Inte för att göra en höna av en fjäder – men vi kan det här med undersökningar!

Vad kom först – hönan eller ägget?

Kuckeliku Undersökningar kläcktes 2007 som en idé om en verksamhet som var närbesläktad med en reklambyrå, då vårt moderbolag är just det. Redan innan vi startade Kuckeliku gjorde vi en del undersökningar då det i mångt och mycket hänger ihop med just reklambyråarbete. Men uppdragen blev fler och vi insåg vikten av att ha ett eget bolag, vilket också blev en naturlig utveckling av verksamheten.

Men varför heter vi Kuckeliku då? Det är en fråga vi har fått många gånger. Egentligen har vi inget direkt svar på den frågan mer än ”varför inte?”. Sen tror vi att de allra flesta får sig ett ordentligt uppvaknande av ett högljutt kuckeliku – och det är ju just det vi strävar efter.

En del av Markant Reklambyrå

Vi på Kuckeliku Undersökningar är ett dotterbolag till Markant Reklambyrå, som är en av Karlstads äldsta reklambyråer. Här har vi alla hönsen hemma och ser stora fördelar med de två verksamheterna ihop.

Hur jobbar vi?

När vi gör våra undersökningar jobbar vi främst med webbenkäter i vårt egenframtagna verktyg. Därutöver ser vi till att välja ut de rätta frågorna för just er undersökning och sammanställer och analyserar sedan svaren.

Vad erbjuder vi?

Det vi erbjuder är kvalitativa och helt kundanpassade undersökningar. Resultatet blir sedan verktyg som ni som företag eller organisation kan använda för att vidareutveckla företaget och stärka er konkurrenskraft på marknaden.