Konkurrentanalys

Har du koll på konkurrenterna och vad som är deras svagheter? Med en konkurrentanalys ser du inte bara vilka som är dina största konkurrenter utan även hur du kan hitta konkurrensfördelar.

Så gör vi en konkurrentanalys

Vi gör en kartläggning av branschen och dammsuger marknaden för att se vilka aktörer som finns och vad de erbjuder. Det kan också vara en enkät för att ta reda på hur folk uppfattar olika företag i branschen.

Identifierar konkurrenter

En konkurrentanalys är ett verktyg som företag kan använda sig av för att identifiera sina konkurrenter och för att se hur det egna företaget står sig gentemot dem i branschen.

Hitta konkurrensfördelar

Analysen kan påvisa både styrkor och svagheter hos såväl konkurrenten som hos det egna företaget, vilket kan användas för att hitta konkurrensfördelar samt för att ta fram en bra marknadsföringsstrategi.

Ta marknadsandelar

Det ger också en fingervisning på styrkor och svagheter på marknaden. När du har konkurrensbilden klar för dig blir det lättare för dig att ta nya marknadsandelar.

Vad kostar en konkurrentanalys?

Vi skickar gärna ut en offertförfrågan. Tryck på knappen nedan och fyll i dina uppgifter så återkommer vi.

Liknande undersökningar

Ett viktigt redskap i varumärkesarbetet. Ger svar på bland annat åsikter och attityd samt vilken kännedom som finns kring varumärket och hur det står sig mot konkurrenter.

Tar exempelvis reda på när, var och hur en produkt eller tjänst ska lanseras för att kunna få bästa möjliga genomslagskraft.

Vår vanligaste form av undersökning. Ger ovärderlig information om era kunders förväntningar, behov och tillfredsställelse kring företagets tjänster och produkter.